Het avontuur van Emiel Stoffers, Gurbe de poes en Pykje het kuiken meebeleven? Bekijk dan hier het campagnefilmpje!

Kleine moeite:
's nachts de
kat binnen

Het is een kleine moeite om weidevogelkuikens te beschermen: ’s nachts de kat binnenhouden. Het kattenluik op slot of de schuurdeur dicht. Dat is in het voorjaar nodig omdat veel kwetsbare kuikens het slachtoffer worden van huis- en boerderijkatten. ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ is de oproep van natuurorganisaties en Friese agrarische collectieven. De Bond van Friese Vogelwachten is initiatiefnemer van de campagne.

Droom van Emiel

“It giet net bêst mei de greidefûgels. Hâld dêrom fan april oant en mei juny nachts de kat binnen.” Dat zegt Emiel Stoffers, zanger van De Hûnekop en presentator van de Omrop Fryslân-serie ‘Buorkje foar begjinners’.
Kwetsbare kuikens hebben het moeilijk

Weidevogels en hun kwetsbare kuikens hebben het moeilijk. Dit heeft verschillende oorzaken. Een daarvan is dat ze ten prooi vallen aan katten. ‘s Nachts zijn de kuikens op de grond extra kwetsbaar omdat hun ouders het gevaar niet zien aankomen en zo de aanvaller niet kunnen wegjagen. Help de weidevogelkuikens! Houd je (boerderij)kat in het voorjaar binnen als het donker is.

Katten gaan
's nachts op jacht

Uit onderzoek blijkt dat huis- en boerderijkatten ‘s nachts kilometers afstruinen door de weilanden. Meestal staan muizen op het menu van de jagers. Instinctief doden ze ook weerloze kuikens. Waarschijnlijk ben je je er niet bewust van dat jouw kat in het donker grote afstanden aflegt en daarbij ook kuikens pakt. Daarom is het advies van half april tot en met juni: kuikens in het land, poes in de mand!

Bekijk de campagnefilm van 2020 en het
ontstaan van het liedje 'Poes in de mand'...